Meteen naar de inhoud

Wie zijn we

Een veelgestelde vraag

WAAR GAAT DIT VAN UIT?

Heel eenvoudig: van enthousiaste, serieuze Christen-jeugdwerkers die alleen door genade mogen weten behouden te zijn. We zien dat de tijd waarin we leven niet makkelijk is voor tieners en jonge mensen, en willen graag houvast uit Gods Woord doorgeven, open staan voor de noden van de jeugd, en de weg wijzen naar Jezus Christus. Er komt zoveel op hen af op school, op straat en zelfs in de kerk … Denk maar aan muziek, immoraliteit, drugsgebruik, criminaliteit, omgang met internet, ontkerkelijking, en ga zo maar door. De Nederlandse maatschappij wordt harder, onchristelijker en vijandiger tegen de normen en waarden van de Bijbel. Het evangelie wordt soms gezien als een discriminerende boodschap, als een bedreiging voor een multireligieuze samenleving. Juist in deze tijd die voor de jeugd heel hard kan zijn geldt: waar anders dan bij de Heere Jezus kunnen we allemaal redding, en vervolgens ook steun, kracht en geloofsmoed vinden?!

Dit jeugdwerk is geen specifiek kerkelijk werk; de kampen e.d. staan dus open voor kinderen uit alle kerken en achtergronden. Wij willen Gods Woord graag onverkort vasthouden, en winnen geen zielen voor een bepaalde kerk of groepering. Immers: geen enkele kerk kan behoudenis aanbieden; het heil is in geen ander dan de Heere Jezus Christus. Het is ons gebed dat Hij alleen door dit werk verheerlijkt zal worden.

Gezien de diverse achtergronden van de tieners (er komen soms ook jongeren zonder kerkelijke binding, en ook hen willen wij dienen) worden er door hen diverse Bijbelvertalingen gebruikt. Wij waarderen zelf de Statenvertaling bijzonder. In de Bijbelcursussen die we voor nazorg gebruiken, wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden; waar dat niet gebeurt, vragen we om uw begrip, aangezien we geen auteursrechten op die cursussen hebben.

Wat geloven we dan?

Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar niet gemakkelijk in een paar zinnen te zeggen. We geloven dat de hele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is; dat God de mensen goed geschapen had, maar dat de mens zich van Hem heeft afgekeerd en in zonde is gevallen, en nu verloren en vér van God verwijderd is. 

God weet dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Daarom juist zond Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde; de Heere Jezus stierf voor onze zonden, om ons tot God terug te brengen. Alleen uit genade kunnen we door het persoonlijke geloof in Jezus Christus gered worden, blijdschap en vrede in onze harten hebben en een kind van God worden.

Door dit geloof worden we ook toegevoegd aan de éne, wereldwijde Gemeente van God. Dat is geen kerkgenootschap, maar het geheel van alle ware gelovigen. Door het geloof leren we God als onze Vader kennen. We mogen in het gebed vrij tot Hem naderen en Hem alles zeggen wat ons bezighoudt. Maar Hem ook danken en aanbidden om Wie Hij is en wat Hij voor ons deed in de gave van Zijn Zoon. 

Ook komt God de Heilige Geest in ons wonen om ons te leiden in ons leven, ons te helpen bij alle beslissingen en ons kracht te geven om te getuigen van ons geloof in onze Heere en Heiland (Christus, de Redder), opdat nog anderen door genade behouden worden.

We zouden nog veel meer kunnen noemen, maar dit zijn in het kort enkele belangrijke punten die de Bijbel ons leert (in allerlei gedeelten) en die we ook graag in ons jeugdwerk doorgeven – uiteraard afgestemd op de leeftijd en het begrip van de tieners en twintigers. Dat doen we door middel van de Bijbelvertellingen, liederen en gesprekken. En we proberen het ook in ons gedrag, onze manier van doen uit te stralen en zo een voorbeeld voor de jongeren te zijn.

Daarnaast geven we natuurlijk tijdens alle activiteiten graag de ruimte voor sport, spel en ontspanning, gezellig kletsen, en ga zo maar door! Tenslotte moet het elke keer opnieuw een ontspannen vakantiesfeer in een prachtige omgeving zijn!

nl_NLNederlands