▄▀ Bijbelstudieconferentie data
PDF Afdrukken

Conferentie / Bijbelstudieweekend

Alle data: als de Heere wil en wij leven.

Locatie: De Kroeze Danne
Kappelhofsweg 14, 7495 RN Ambt Delden
Nederlands Deutsch
corona_virus_banner_met_tekst
Enkele aandachtspunten vanwege de corona-pandemie:
• De conferentie plaatsvinden met inachtneming van aanvullende veiligheidsregels. De regels veranderen regelmatig, dus kan pas ± 10 dagen vóór de conferentie een definitief besluit worden genomen.
• Geef u tijdig op, maar besef dat we allen een 'slag om de arm' moeten houden. Nauwkeurige opgave is noodzakelijk vanwege de regelgeving.
• Respecteer de hygiëne- en afstandsregels e.d.: zie eerste pagina van programma
• Het bekende protocol geldt: houdt 1,5 m afstand; blijf thuis bij klachten (of: ga naar huis als klachten opkomen); was je handen regelmatig.
• De vergaderzaal is zeer ruim en er is voldoende slaapgelegenheid. De genoemde regels zorgen echter voor meer kosten! O.a. voor het eten en voor de inkoop van slaapplaatsen: de basisbijdrage is niet verhoogd, maar voor wie het mogelijk is, zou het fijn zijn als u (als deelnemer of als vergadering) dit punt voor de Heer overweegt.

Meer hierover in het programma.
Einige Punkte wegen der Corona-Pandemie:
• Die Konferenz kann stattfinden wenn wir alle Rücksicht nehmen auf die bekannten Sicherheitsmaßnahmen.
• Meldet Euch bitte rechtzeitig an – aber versteht bitte, dass wir in dieser Pandemie nichts Definitives sagen können (wir gehen zwar davon aus, dass die Bibeltage stattfinden können, aber da die Sicherheitslage sich ändern kann, wird erst etwa 10 Tage vor den genannten Daten eine definitive Entscheidung fallen). Eine rechtzeitige Anmeldung mit genauen Angaben ist wichtig!
• Beachtung der Maßnahmen und Regeln für Hygiene und die erforderliche soziale Distanz beim Sitzen wie bei den Mahlzeiten usw. siehe Seite 1 von Programm
• Das bekannte Protokoll gilt: haltet 1,5 m Abstand; bleibt zuhause bei Beschwerden (oder: geht nach Hause wenn Beschwerden entstehen); wascht die Hände oft.
• Der Konferenzraum in Delden ist sehr geräumig und es gibt genügend Schlafgelegenheit. Die genannten Regeln zwingen mehr Kosten als üblich zu machen! Dies gilt u.a. für Mahlzeiten und Kaffeezeiten und für die einzukaufenden Schlafplätze: im Vertrauen auf den Herrn wurde entschieden, den Beitrag nicht zu erhöhen, aber für solche, denen es möglich ist: es wäre schön, wenn jeder seine Verantwortung hierin vor dem Herrn sieht.

Mehr dazu im Programm.
vrijdag 13 t/m zondag 15 november 2020
Thema: Christus gezien in de offers:
het offer van de jonge rode koe
( Num. 19)

Programma
(--> Klik op het plaatje rechts )
Uitnodiging_conferentie Uitnodiging_conferentie kalender_agenda_LATER
vrijdag 12 t/m 14 november 2021
Thema: grote verzoendag (Lev. 16)

Programma
(--> Klik op het plaatje rechts [ nog LEEG ! / noch leer!] )
Uitnodiging_conferentie Uitnodiging_conferentie kalender_agenda_LATER